Het grotere gevaar: terrorisme of de overheid?

ADVOCAAT VAN DE DUIVEL (1)Met de verkiezingen in aantocht zal na de zomer de strijd om de kiezer weer losbarsten. Tijdens debatten, mediaoptredens en op campagne in het land zullen de politici de standpunten van hun partij uitdragen. Maar wat nou als al die standpunten onzinnig zijn? De rubriek ‘Advocaat van de duivel’ gaat proberen alle standpunten van politici te ontkrachten, niet bang om tegen de populaire (en soms populistische) standpunten in te gaan. Immers blijven alleen door debat de sterkste standpunten over. In deze eerste aflevering zal de advocaat kijken naar de VVD en hun beleid en standpunten op het gebied van terrorisme en veiligheid.

“We kunnen niet uitsluiten dat het in Nederland een keer misgaat. Maar we kunnen er wel alles aan doen om het te voorkomen. Wij willen ervoor zorgen dat de haat van de jihad nooit een vaste plek in de Nederlandse samenleving verovert. – Website VVD

De overheid als vijand

De ‘haat van de jihad’ bekt alvast lekker, maar de vraag is óf en tegen welke kosten het ‘voorkomen van een vaste plek’ mogelijk is. ‘Er alles aan doen’ suggereert een vrijbrief voor de overheid om de privacy van de burger te marginaliseren. De afgelopen jaren is de macht van de inlichtingendiensten uitgebreid, iets wat de VVD van harte ondersteund. ‘De wereld is er niet veiliger op geworden’, maar de vraag is welke dreiging het grootst is. Een overheid die alles van zijn burgers weet is een enorm gevaar voor de veiligheid en de democratie.

De overheid zal blijven herhalen dat er continu afwegingen worden gemaakt hoe de informatie gebruikt wordt en dat men ethiek hierbij hoog in het vaandel heeft staat. Dit doet echter niets af aan het feit dat ze de informatie hebben verzameld en de mogelijkheden om de informatie te verzamelen hebben gecreëerd. Het is een kwestie van tijd voordat deze informatie in verkeerde handen komt. Klassiek voorbeeld is de invasie van de Duitsers in de tweede wereldoorlog. Omdat de Nederlandse overheid zo’n uitgebreide en keurig geordende administratie van al zijn burgers had waren de Duitsers in staat bijzonder efficiënt te werk te gaan, met alle gevolgen van dien. In de moderne tijd zijn het ook buitenlandse inlichtingendiensten, hackers, media en corrupte ambtenaren die het überhaupt beschikbaar zijn van informatie tot een gevaar maken.

Proportionaliteit

Het standpunt dat we er alles aan moeten doen om terrorisme te bestrijden kan alleen verdedigd worden als er daadwerkelijkheid absolute veiligheid tegenover staat. Maar, zoals de VVD zelf al aangeeft, kan men niet uitsluiten dat het in Nederland een keer misgaat. En dat is logisch, je hebt maar één gek nodig.

“De diensten zijn op een aantal punten flink versterkt. Dat is een goede zaak, want de wereld is er niet veiliger op geworden. … De Nederlandse veiligheid staat voorop. – Website VVD

De Nederlandse veiligheid staat voorop, dat is in ieder geval goed om te weten. Maar als de Nederlandse veiligheid voorop staat waarom zijn we dan zo druk met het bestrijden van terrorisme? Een terroristische aanslag heeft tientallen tot honderden doden tot gevolg en is zeldzaam. In het verkeer vallen 621 doden per jaar (2015) en er zijn 120 mensen per jaar die overlijden door moord en doodslag (2015, voorlopige cijfers). In heel West-Europa zijn er door aanslagen in 2015 175 mensen overleden. In de afgelopen zeventien jaar is het slechts vier keer voorgekomen dat er meer dan 50 slachtoffers vielen in heel West Europa. Het is wellicht beter ons geld te steken in het veiliger maken van het verkeer en het terugdringen van het aantal moord- en doodslaggevallen, dan het proberen weg te nemen van een gevaar dat slechts in beperkte mate weg te nemen is. Ook is er sinds de aanslagen op de Twin Towers een flinke aanslag gepleegd op onze privacy, terwijl er uit de frequentie noch de ernst van aanslagen blijkt dat we daar iets voor hebben teruggekregen.

Mocht je dit artikel tot nu toe vrij ongenuanceerd vinden dan heb je volkomen gelijk. Het doel van deze rubriek is juist de argumenten op een rij te zetten die ingaan tegen een standpunt. Natuurlijk moet er iets gedaan worden aan terrorisme, moeten terroristen geen vrijbrief krijgen en moet de veiligheid voor zover mogelijk beschermd worden. De discussie verschuift zich echter steeds meer naar het utopische ‘tegenhouden van terroristen’ in plaats van het kijken naar de proportionaliteit en effectiviteit van maatregelen. Omdat angst een slechte raadgever is krijgt de overheid een vrijbrief om alles te doen om onze veiligheid te waarborgen. De effecten en kosten van de maatregelen worden echter zelden in de discussie betrokken. “Wil jij een aanslag op je geweten hebben omdat je hebt nagelaten om…?” lijkt een onoverwinnelijk argument.

Gezegd dient te worden dat meerdere partijen een vergelijkbaar standpunt hebben als de VVD. De reden om in dit geval de VVD eruit te pakken is omdat zij een grote uitgesproken partij zijn die bovendien middels regeringsbeleid invulling hebben kunnen (of moeten) geven aan hun standpunten.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*